לידור כימיקלים בע"מ
מדריך הגנת הצומח, תברואה ווטרינריה
ווטמרקט שיווק

קוטלי חרקים

קונפידור 350 Confidor

תכשיר סיסטמי להדברת חרקים במטעים, ירקות, גידולי שדה ופרחים

קליפסו 480 Calypso

תכשיר סיסטמי להדברת חרקים במטעים וירקות

קרפו וירוסין Carpovirusine SC

תכשיר ביולוגי להדברת עש תפוח במטעי תפוח ואגס לשימוש בחקלאות קונוונציונלית ואורגנית

 Previous Page 

דרונט בניית אתרים