מדריך הגנת הצומח, תברואה ווטרינריה
לאתר המחלקה הוטרינרית

פרמיס 350 Premise

תכשיר קוטל   טרמיטים*                                              

כללי: מקבוצה כימית ייחודית בעלת השפעה מועטה על הסביבה ורעילות נמוכה. פועל נגד מגוון רחב של טרמיטים ופוגע במערכת העצבים של המזיק. גורם לטרמיטים להפסיק לאכול וליצור מחילות; גורם לבלבול, הפסקת שיחור, (חיפוש מזון) והפסקת הטפול בשאר שוכני הקן.

נמכר במארז:1 ליטר 

יתרונות: יציב בקרקעות בעלות PH מגוון. יוצר "חגורת" הגנה מסביב לבית ופעילות הטרמיטים נפסקת בזמן המגע עם החומר.

יישום קל וכניסה לאזור המטופל בסיום הטיפול.

פורמולציה חדישה על בסיס מים וללא ריח.

מינון נמוך מאוד.

רעילות נמוכה.

 

 

מינון/תוית:

פרמיס  Premis

המזיק

מינון

יישום

 

 

 

 

 

 

 

 

   ט

 

   ר

 

   מ

 

   י

 

   ט

 

   י

 

   ם

 

 

 

 

 

0.035% ח"פ

 

 

 

10 סמ"ק

ל - 10 ליטר

מים

מבנה בהקמה

טיפול חיצוני ביסודות הבנין , בתעלות וכדו'

ליישם ביחס של כ- 3 – 6 ליטר למטר רץ. יש לוודא שיישום התכשיר יגיע גם לחלק הפנימי של קירות היסודות. תעלות המכילות צינורות ביוב, צינורות מים וכבלי חשמל הנכנסים לתוך המבנה יטופלו לכל ארכן בתוך המבנה.

ריצפה צפה

יש לטפל בכל השטח שמתחת לריצוף ביחס של 5 ל'/ 0.5-1 מ"ר.

 יש ליישם במינון הגבוה בשטח נגוע או באיזורים קריטיים כגון לאורך קירות היסודות, מסביב לכניסות שירות ובקירות הפרדה פנימיים.

ריצפה יצוקה

לאחר מילוי השטח, אך לפני היציקה יש לטפל בשטח המרכזי ובאדמה בתערובת כפי שמפורט בסעיף ריצפה. במידה והמילוי הוא בחצץ, יש ליישם במינון הגבוה.

הערה

יש לשים לב לכיסוי מלא בקירות החלק הפנימי של היסודות, מסביב ועל אביזרי חשמל וביוב (במידת האפשר), ובתוך קירות. מומלץ ליישם ביחס של 3 – 6 ל' למטר רץ. חובה שהחומר ייושם בצורה כזו שתיווצר שכבת הגנה רציפה של חומר הדברה ברצפת הבנין.

 

 

 

 

 

0.035% ח"פ

 

 

 

10 סמ"ק

 ל- 10ליטר מים

מבנה קיים

טיפול חיצוני מחוץ לבית

יש לחפור תעלה בעומק 45 ס"מ וברוחב 15 ס"מ לאורך הקירות החיצוניים  של המבנה. אין לחפור מתחת ליסודות. יש לשפוך את התמיסה לחלקה התחתון של התעלה עד לספיגה מלאה. בסיום הפעולה יש לכסות את התעלה שטופלה באדמה הספוגה בתמיסת התכשיר .

הערה: במידה ואין אפשרות לחפור תעלה, יש לקדוח חורים בשכבת הבטון לאורך קירות הבית ולטפל כמו ברצפה יצוקה.

טפול פנימי

ריצפה יצוקה מרוצפת

לקדוח בהיקף הפנימי של  המבנה ברווחים שבין המרצפות  במרחק של כ 30 ס"מ בין חור לחור.

החדר את התמיסה לקדחים (עד לקיבולת מלאה). דאג שתיווצר שכבה רציפה של חומר הדברה בין שני הקדחים ואטום את החורים לאחר התייבשות במלט.

ריצפה יצוקה לפני הנחת רצפות 

לאחר  פיזור החול, לרסס את הרצפה בפרמיס 350 ולרצף. תמיסה מוכנה של  5 ליטר מתאימה ליחידת שטח של 0.5 - 1  מ"ר. 

משקופים

יש לקדוח  2 חורים בקוטר של כ- 9 מ"מ במשקופים קרוב לרצפה או לחול.  החדרת החומר עד נגירה לפחות 1 ליטר בכל משקוף. לאחר ההתייבשות יש לסתום את החורים ברובע.

 
 
מידע על חיי הטרמיטים - http://www.research.bayer.com/edition-20/20_termites.pdfx
מידע נוסף על פרמיס  - http://www.termite.com.au/premise.html
 
MSDS  MSDS
תוית מוצר   Product label  תוית מוצר Product label
תעודת רישום  תעודת רישום
כרטיס בטיחות  כרטיס בטיחות
הדפס
דרונט בניית אתרים